Anmälan Akademiträning Sommarlov


Anmälningsavgiften är 320 kr.

Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning.


Ni kommer på sista sidan få möjlighet att välja betalningsform - med kort, faktura eller delbetalning.

OBS! Endast en person per anmälan tillåts!

Namn och adress

Detaljinformation och godkännande

Betalning

Registration
OBS! Klassen/klasserna markerade med 1) är fulla och registreringarna hamnar på väntelistan!

Klasser Antal  
Flickor 10 år (f 2009) á 320.00 SEK
Flickor 11 år (f 2008) á 320.00 SEK
Flickor 12 år (f 2007) á 320.00 SEK
Flickor 13 år (f 2006) á 320.00 SEK
1) Flickor 14 år (f 2005) á 320.00 SEK
Pojkar 10 år (f 2009) á 320.00 SEK
Pojkar 11 år (f 2008) á 320.00 SEK
Pojkar 12 år (f 2007) á 320.00 SEK
Pojkar 13 år (f 2006) á 320.00 SEK
1) Pojkar 14 år (f 2005) á 320.00 SEK
1) Flickor 10 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Flickor 11 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Flickor 12 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Flickor 13 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Pojkar 10 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Pojkar 11 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Pojkar 12 år ink T-shirt á 470.00 SEK
1) Pojakr 13 år ink T-shirt á 470.00 SEK