Anmälan Ängelholm Outdoor 2022

Efter anmälan skickas inloggningsuppgifter och faktura till er. Vid avbokning inom 30 dagar efter anmälan återbetalas hela beloppet. Därefter är anmälan bindande och utan återbetalning.

Åldersindelningen är 2022/23. Se hemsidan för rätt åldersklass, avgifter för deltagande och boende. Se även FAQ. www.angelholmoutdoor.se

Arrangören är inte återbetalningsskyldig för anmälnings-, skolboende- eller deltagaravgifter, ersättningsansvarig för ekonomisk förlust vid inställd turnering pga av krig, uppror, myndigheters beslut, strejk, pandemi, lockout, blockad eller händelser som går under force majeure. Vi har stor respekt för varje enskild lags ekonomi. Därför kommer vi vid en inställd turnering återbetala 100% av deltagaravgiften, minst 80% av erlagd avgift för skolboendet samt försöka återbetala så mycket som möjligt även av anmälningsavgiften, alt. försöka hitta kompenserande lösningar till lagen. Genom anmälan till Ängelholm Outdoor accepterar laget ovan angående konsekvenser av inställd turnering.

Klubbuppgifter

Lag och klasser

Detaljinformation och godkännande

Registration

34.236.192.4

+