7 till 9 Aug

Regler

Regler för anmälan​

Samtliga spelare i laget skall tillhöra samma klubb.

Varje lag måste ha minst en ledare som är över 18 år.

Anmälan är bindande och skall betalas inom fem dagar från anmälan.

Ingen spelare får representera två lag i samma åldersklass.

Max två lag från samma klubb i respektive åldersklass.


  Regelverk och föreskrifter för Ingelstad Outdoor 2020!​

  ​​​Regelverket och tävlingsföreskrifterna är skapat för att ge bästa möjliga förutsättningarna för den roligaste formen av innebandy. Reglerna är hämtade från liknande cuper men anpassade till vårt evenemang.


  1. SPELFAKTA – Ingelstad Outdoor.

  Laguppställning: 3 utespelare + en målvakt med korrekt målvaktsutrustning

  Banmått: 11x22 m

  Målburar: 160 x 115 cm (vanliga innebandymål)

  Matchtid: 1x12 min, inget sidbyte.

  Matchställ: Samtliga lag måste ha enhetliga matchtröjor.

  Laguppställning: Ett lag får använda sig av 15 spelare under hela turneringen. OBS! Truppen får inte kompletteras efter första match.

  Överårig spelare:  En trupp kan endast ha en överårig målvakt. Inga dispenser ges till utespelare. Detta med reservation för att målvakten endast är ett år äldre än laget man representerar.

  Uppvärmning: Sker med egna bollar om tid finns, det är av yttersta vikt att matcherna startar på utsatt tid.

  Ledare: Samtliga lag ska ha minst en myndig ledare med i till arenan. Ledaren ansvarar för laget under turneringen. Max 3 ledare per lag.

  

  2. FÖRSÄKRINGAR:
  Alla spelare i turneringen skall tillhöra den klubb de representerar. Genom den licensen ingår Svenska innebandyförbundets försäkring. Har du dessutom en hemförsäkring med ”olycksfallstillägg” täcker den oftast eventuella skador. (Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just dig)

  

  3. TÄVLINGSBESTÄMMELSER
  Ingelstad Outdoor har några specialregler som skiljer sig från SIBF:s tävlingsdirektiv. Nedan listas de avvikande reglerna som vi tillämpar, i övrigt följer vi SIBFs regelbok.

  

  Målvakt får:
  - Kasta bollen direkt in i motståndarmålet, detta utan att den rör golv, spelare eller dess utrustning.

   

  Utespelare:
  - 20 sekunders regeln tillämpas. Ett avslut måste tas inom 20 sekunder från det att bollen är vunnen. Om inte utdöms ett frislag till icke felande lag på närmaste kryss.
  - Vid frislag/inslag är avståndsregeln 2 meter.

  - Alla utespelare skall vara korrekt klädda och ha skor avsedda för idrottande. Vid eventuellt spel inomhus ska rena inomhusskor användas.
   

  Utvisningar och matchstraff:

  - Utvisningstiden är satt till 1 minut för förseelser som skulle inneburit 2 min och 2 min för förseelser som skulle inneburit 5 min.

  - Vid matchstraff tilldelas avstängning resterande matchtid samt 2 minuters lagstraff, Spelaren är också automatiskt avstängd nästkommande match. Skulle spelaren trots avstängningen spela nästkommande match, så utesluts laget från resterande del av turneringen

  - 2 min utvisning bryts inte vid mål, det gör däremot 1 min utvisningarna.

  - Max 2 utvisningar per lag kan räknas samtidigt, skulle samma lag drabbas av mer än 3 utvisningar samtidigt så bryts matchen och resultatet skrivs till 5-0 vid ledning för felande lag, alt skrivs det resultat som står om det icke felande laget är i ledning.

  - Ett lag kan spela 1 mot 3.

  - Vid allvarligare incidenter kommer domaren rapportera detta till tävlingsledaren som sedan fattar ett disciplinärt beslut. Detta beslut kan inte överklagas.
   

  3.1 Tabellberäkning och poängräkning.

  Oavgjort resultat efter full tid resulterar i 1 poäng till vardera lag. Vinnare i straffläggningen tilldelas

  ytterligare en extra poäng. Placering i tabell beräknas enlig följande skala; poäng, målskillnad, antalet

  gjorda mål, antalet insläppta mål, målskillnad vid interna möten.

  

  3.2 Slutspel

  Vi räknar poäng och slutspel i samtliga klasser. Vid lika resultat efter full tid tillämpas straffar, tre per lag. Är ställningen efter straffläggningen fortfarande lika avgörs matchen på s.k. sudden straffar tills avgörande skett. Samma straffskytt kan i sudden lägga flera straffar i rad, bara dem 3 spelare som användes under dem första 3 straffarna kan användas.

  

  3.3 Lagen är skyldiga att:

  - Infinna sig i tid till matchstart med minst 3 spelare + korrekt utrustad målvakt. Om inte detta uppfylls lämnas W.O. och motståndarna tilldelas resultatet 5-0.

  - Ha utsett en lagkapten. Lagkapten ska bära armbindel/tejp runt höger arm, alternativt ett ”C” eller ”K” på matchtröjan.

  - Se till att lämna avbytarbänken ren och städad efter varje match.

  - Läsa och skriva under matchrapporten efter spelad match.

  - Se till så att alla som står på bänken tillhör laget och finns med på laguppställningen.

  - På uppmaning av tävlingsledaren kunna legitimera var och en spelare som är upptagna på laguppställningen.

   

  3.4 Målvakt

  Målvakt får endast beröra boll med händerna vid kontakt med eget målområde. Dock får målvakten utanför målområdet spela bollen med fötter och huvud. Om målvakt, utan kontakt med målområdet, tar bollen med händerna tilldöms straff alternativ 1 min utvisning. Målvakt kan bytas ut mot utespelare eller själv spela ute (ombytt till matchställ). Målvakten får inte spela som utespelare med hjälm och/eller målvaktsdräkt. Målvakten får inte lägga straff.

  

  Målvaktsutkast
  - Målvakt får kasta bollen direkt in i motståndarmål utan att den vidrör golv, spelare eller dess utrustning.
  - Målvakt ska kasta ut boll/sätta igång spel inom 3 sek, från det att han har boll under kontroll.

  

  Utrustning
  Målvakten får endast använda utrustning avsedda för innebandy. Målvakten får inte använda sig av skydd, kläder eller annat som gör att målvakten blir onormalt större. Felaktig utrustning medför utvisning. Målvakten måste spela i en hjälm/mask med galler.

  

  Silliconspray
  Då golvet blir extremt halt av siliconspray innebär det stor skaderisk för andra spelare. Därför är silicon absolut förbjudet att användas under turneringen. Målvakter som ertappas med silliconspray bestraffas med avstängning från turneringen.

  

  3:5 Utespelare

  Spelare får endast representera ett lag i en klass men det är tillåtet att delta i flera klasser.

  

  Utrustning
  Utespelare ska ha enhetliga matchtröjor, dvs. samma färg och synliga nr. Utespelare ska ha idrottsskor avsedda för inomhusbruk. Spelare får inte använda personlig utrustning som kan innebära skaderisk. Med personlig utrustning menas skydd och medicinsk utrustning samt klockor, smycken, keps och liknande. Domaren avgör vad som innebär skaderisk. Alla skydd ska om möjligt bäras innanför klädseln.
  Klubban ska vara av normal innebandystandard. Skaftet ska vara rundat utan kanter och upptill förslutet med en knopp. All åverkan på skaftet är förbjudet. All åverkan på bladet (utom hookning)är förbjudet.

  Bladet får inte vara vasst och dess hook får inte överstiga 30 mm. Hooken mäts från underkanten på bladets högsta punkt, detta när klubban ligger på ett plant underlag. Felaktig hook bestraffas med matchstraff. Vid korrekt hook får det klagande laget 1 min utvisning.

  

  3:6 Fasta situationer

  Inslag döms:
  - När bollen lämnar/passerar planen/sargen till icke felande lag.
  - När bollen träffar taket eller föremål ovanför planen (inslag ska ske vid sargen nära händelsen)
  - När ett straffslag inte resulterar i mål (inslag i hörnet för försvarande lag)

  Regler för inslag
  - Ett inslag får gå direkt i mål. Inslaget ska utföras max 1 meter från sargen.
  - Avstånd vid inslag är 2 m.
  - Inslag måste slås igång med klubban.

   

  Frislag döms:

  - När felande lag begår en frislagsbelagd förseelse enligt gängse regler.
   

  Regler för frislag:
  - Frislag får gå direkt i mål.
  - Avstånd vid frislag är 2 m.
  - Frislag måste slås igång med klubban

   

  Tekning döms när:
  - En oförutsedd händelse inträffar under spelets gång.
  - För att sätta igång spelet vid matchstart
   

  Mål:

  Det är inte tekning efter mål, i stället sätts spelet igång direkt från målvakt. Målvakten tar ut bollen och startar igång spelet, utespelare får bara ta ut bollen från målet och starta spelet vid spel utan målvakt.

   

  3:7 Walk Over

  Om ett lag lämnar walk over till två matcher under gruppspelet är laget automatiskt diskvalificerat för vidare spel. Lämnar lag walk over i sista omgången innan slutspel förbrukar laget även då sin rätt att spela i slutspelet.

   

  3:8 Straffar

  Om resultatet i en match är lika vid full tid avgörs den på straffar. Inga matcher slutar m.a.o. oavgjort i Ingelstad Outdoor. Efter avslutad match med lika resultat i matchen avgörs den direkt genom s.k. sudden-straffar. Vinnare i straffrundan tilldelas extra poängen. Alltså får vinnande lag 2 poäng och förlorande lag 1 poäng i matchen.

   

  Straffavgörandet går till på så vis att en spelare från vardera lag lägger en straffomgång. Vid lika resultat efter första straffomgången startar ny straffomgång tills det att ett avgörande finns.

  En spelare får inte lägga sin andra straff förrän det att alla utespelare i laget har lagt sin första.
  Därefter får ordningen ändras och sedan upprepas samma metod tills ett avgörande faller.

   

  När straffskytten tagit avslut och bollen träffat målvakten eller målbur får han/hon inte röra bollen igen. 

  Målvakten får inte lägga straff och utespelare får inte byta till målvakt. Under straffslagen skall spelare som ännu inte slagit sin straff befinna sig i båset. Spelare som slagit sin straff skall befinna sig på motsatt sida från båset vid mittplan detta gäller även målvakten.

  När straffslaget startar ska målvakten vara placerad på mållinjen.

   

  4. PROTEST

  Lag eller spelare som anser att domarens beslut strider i väsentlig mån mot tävlingsbestämmelserna och gällande regelverk. Skriftlig protest lämnas till tävlingskansliet senast 30 minuter efter match. Överklagan kostar 1000 SEK och betalas i direkt anslutning till registrering av protesten, Protest mot enskilda bedömningar gjorda av domaren godtas inte. Pengarna betalas inte tillbaka vid bifall av överklagan.

  

  5. LICENSREGLER

  Samtliga spelare i laget skall vara under föregående, eller kommande säsong, vara licensierade i samma innebandyklubb.

  Close window