Anmälan Håtunaleken 2017

Anmälan och anmälningsavgift vill vi ha oss tillhanda senast den 12 augusti.

Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning.

Anmälningsavgiften (1200 kr per anmält lag) insättes på Bankgiro: 5046-1599. Vänlig uppge referensnummer vid betalning.

Om ni anger Er emailadress, så skickas bekräftelse på anmälan till denna adress.

Tyvärr, anmälan till denna turnering är stängd.