KDFF Euro-City Cup

27 till 28 Jan

Anmälan KDFF Euro-City Cup

Anmälan och anmälningsavgift vill vi ha oss tillhanda senast den 22:e december.
Anmälningsavgiften insättes på BG 5695-3128.

Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning!

Ange Er emailadress, så skickas bekräftelse på anmälan till denna adress.

Registration

Klasser Antal lag Eventuella lagnr eller beteckning
Damer (13 platser kvar)
Flickor 02/03 (9 platser kvar)
Flickor 04/05 (5 platser kvar)
Flickor 06/07 (9 platser kvar)
Flickor 08 (11 platser kvar)

54.198.2.110

+