Vikingaspelen


Anmälan Vikingaspelen

Anmälan och anmälningsavgift vill vi ha oss tillhanda senast den 31 Augusti.
Anmälningsavgiften insättes på BG 851-2386.

Er anmälan är preliminär tills vi erhållit betalning.
Om ni anger Er emailadress, så skickas bekräftelse på anmälan till denna adress.

Sorry, registration is closed for this tournament.