Hitta hit & parkera
Turneringen genomförs i Ekhammarhallen och Kungsängens Sporthall i Kungsängen (Upplands-Bro kommun)

Från Stockholm via E18 - Avfart 151
Följ Kungsvägen, höger på Enköpingsvägen, höger på Bygdegårdsvägen och till sist vänster på Skolvägen. 

Från Enköping via E18 - Avfart 150 
Därefter vänster på Granhammarsvägen. Följ Granhammarsvägen till OKQ8 och till sist vänster på Skolvägen. 

Vägbeskrivning (via Google)

Tävlingskansliet finns i Ekhammarhallen. Avseende anmälan vid ankomst - se under "Tävlingsfakta"

OBS! Parkera endast på utmärkta P-platser:Parkeringsplatser
1. UBG Gymnasium
2. Ekhammarskolan (framför Tennishallen)
3. Ekhammarskolan (bakom Ekhammarhallen, kör försiktigt över skolgården)
4. Grusparkering – Bygdegårdsvägen 
5. Infartsparkering – Korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen
6. Grusplan – Infart från Kyrkvägen

P-Förbud råder på skolområdet!